spacer
spacer search

R43
stránky věnované problematice stavby rychlostní komunikace R43

Search
spacer
Problém R43
Hlavní menu
Úvodní stránka
PETICE
Tucet argumentů k R43
Aktuálně
Nová situace - ČR v EU
Dopravní význam R43
EU a TEN
R43 a vláda ČR
Územní plán BSRA
Návrh úz. prognózy JMK
Generel dopravy JMK
Územní plán Brna
Zaznělo v médiích
Kontakty
Občanská sdružení
Troubsko
 
R52 - Mikulovsko
 
SZ okruh Prahy - 1
SZ okruh Prahy - 2
 
Rychlostní silnice R35
Rychlostní silnice R49
 
Decin a D8
Dálnice D3
 
Úvodní stránka arrow Dopravní význam R43

Dopravní význam R43

Jaký je cílový dopravní význam R43?

Cílový dopravní význam komunikace R43 je nutné odvozovat zejména od závazků České republiky v rámci Evropské unie. Podle těchto závazků je komunikace navržená ve směru sever - jih a vedená západně od Brna zahrnuta do nejvyšší transevropské dálniční sítě označované jako TEN (TransEvropean Network) - viz schematická mapka. Z tohoto hlediska je označování této komunikace pouze jako rychlostní silnice (R) neadekvátní a je nevyhnutelné respektovat celoevropský význam sítě TEN a komunikaci dnes označovanou R43 posuzovat jako dálniční komunikaci a tedy je nutné ji označovat jako D43.

Snaha přisuzovat D43-R43 jiný než výše uváděný a právně podložený dopravní význam je nesprávná a může být interpretována jako snaha uvádět občany v omyl.

Silnice, která by měla význam transevropské dálniční komunikace, není zachycena v žádném existujícím a platném územním plánu regionu.

Komunikace toto významu by musela být především zachycena v tzv. územním plánu velkého územního celku. V tomto případě jediným platným a relevantním územním plánem velkého územního celku je tzv. Územní plán velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace, který schválila vláda republiky v roce 1985 a jehož platnost vláda prodloužila do roku 2010. V tomto územním plánu se o směru R43 (někdy také nazývaném severozápadní tangenta Brna) uvádí argumentace poplatná době vzniku tohoto územního plánu:

"... v severozápadním sektoru [okolo Brna] je dopravní řešení tangenty z hlediska regionálních vztahů nevýznamné a nepřevyšuje nutnost řešení vnitroměstských vztahů v souvislosti s výstavbou sídlišť v tomto prostoru. Její výběr se proto ponechává dlouhodobému výhledu"

a
"...směr Brno - napojení na R35 nepatří mezi ty směry, které mají mezinárodní význam... a ...tento význam v dohledné době nenabude ...".

Je odtud jasné, že regionální, nadregionální či dokonce transevropský význam R43 nebyl v minulosti při schvalování územního plánu dokumentován a tedy nebyl jako závazný a schválený vložen do územního plánu.

Tedy v platném územním plánu komunikace tohoto typu neexistuje a nesmíme se nechat zmást označením R43 na výkrese územního plánu. Závazná textová část územního plánu, kde se podává výklad k tomu, co je míněno pod R43 (viz výše) jasně dokumentuje, že tímto územním plánem nebyla schválena žádná regionální, nadregionální či dokonce transevropská komunikace.

Skutečný cílový dopravní význam R43 je veřejnosti úporně zamlčován. Je naprosto nepřijatelné, že dokumentace "Návrh územní prognózy JMK", předložená k veřejnému projednávání v prázdninových měsících 2004, závazek České republiky k Evropské unii dokonce ani necituje. Dokumentace o vlivu R43 na životní prostředí vypracovaná na základě objednávky Ředitelství silnic a dálnic dokonce uvádí na str. 238 jen

" ....Silnice R43 bude mít z dopravního hlediska vždy jen místní význam ..."

Tento způsob informování obyvatel a hodnocení dopadu na životní prostředí je naprosto nepřijatelný.
< Předch.   Další >
spacer
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer